...

Pembelian Ubat Gastrik Alkalising Green Plus

Anda boleh pilih antara empat bank di bawah:

  1. CIMB, Azizan bin Mansor, 7040282788
  2. RHB, Eashahbi bte Ahmad, 10805200162522
  3. Maybank, Eashahbi bte Ahmad, 157166951627
  4. Ambank, Eashahbi bte Ahmad, 0820020018249

Jika anda menggunakan bank lain selain di atas, anda boleh terus pindah wang ke akaun di atas sama ada menggunakan online banking atau ATM machine. Sila pilih Instant Transfer/IBFT untuk pemindahan selamat. Jangan guna IBG.

Kemudian hantar SMS/Whatsapp ke 012-451 5814 Nama, Alamat Penghantaran dan bukti pembayaran.

RM 150 sekotak siap pos seluruh Malaysia. Diskaun untuk pembelian 2 kotak dan lebih.

CARA LAIN

Scroll to Top Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.